Τετάρτη, Ιουλίου 05, 2006

Οι άνθρωποι είναι κακοί.

..και όσοι το βλέπουν αρνητικά λένε «οι άνθρωποι δεν είναι καλοί»;